ما أنكرتْ إلا البياضَ فصدتِ … و هي التي جنتِ المشيبَ هي التي

غراءُ يشعفُ قلبها في نحرها … و جبينها ما ساءني في لمتي

لولا الخلافُ وأخذهنّ بدينه … لم تكلف البيضاءُ بالمسودة ِ

أأنستِ حين سريتِ في ظلمائها … و نفرتِ أن طلعتْ عليك أهلتي

و لقد علمتِ وعهدُ رامة َ عهدنا … فتيينْ أني لم أشبْ من كبرة ِ

و إذا عددتِ سنيَّ لم أك صاعدا … عددَ الأنابيب التي في صعدتي

أجنيتها من خلة ٍ في مفرقي … فتكونَ عندكِ قادحا في خلتي

نكروا فلا عرفوا برامة َ وقفة ً … ميلاءَ نادتها الديارُ فلبتِ

و ألام فيكِ وفيكِ شبتُ على الصبا … يا جورَ لائمتي عليك ولمتي

و حننتُ نحوكِ حنة ً عربية ً … عيبت وتعذرُ ناقة ٌ إن حنتِ

ماذا على الغضبانِِ ما استرفدتهُ … دمعا ولا استوقفتهُ من وقفتي

أبغى الشفاءَ بذكرهِ من مسقمي … عجبا لمن هو علتي وتعلتي

يا هلْ لليلاتٍ بجمعٍ عودة ٌ … أم هل إلى وادي منى ًً من نظرة ِ

و الحاصباتِ وكلُّ موقع جمرة ٍ … ينبدنها في القلبِ موقدُ جمرة ِ

و من المحرمَّ صيدهنّ خليعة ً … طابت لها تلك الدماءُ وحلتِ

حكمتْ عليك بقلبِ ليثٍ مخدرٍ … و رنتْ اليك بعين ظبيٍ مفلتِ

و رأيتُ أمَّ الخشفِ تنشد بيتها … أفأنتِ تلك سرقتِ عينَ الظبية ِ

نشطوا عن الركب الحبالَ فنفروا … سكناتِ أضلاعي بأولِ نفرة ِ

رفعوا القبابَ وكلُّ طالبِ فتنة ٍ … يرنو اليكِ وأنتِ وحدكِ فتنتي

لا استوطأتْ مني مكانكِ خلة ٌ … كلُّ الفؤاد نصيبُ ذاتِ الكلة ِ

يا من يلوم على اجتماعي قاعدا … و الأرضُ واسعة الفروجِ لنهضتي

و يرى الرجالَ وكلهم متكثرَّ … بصحابة ٍ فيلومني في وحدتي

أعذرْ أخاك فما تهجر مشمسا … حتى تقلص عنه ظلُّ الدوحة ِ

كيف اعترافي بالصديق وكيف لي … بالفرق بين محبتي من بغضتي

و قلوبُ أعدائي الذين أخافهم … مغلولة ٌ ليَ في جسوم أحبتي

رقص السرابُ فراقني من راقصٍ … كشرتْ مودتهُ وراءَ الضحكة ِ

و رأيتُ فاغرة ً ظننتُ كشورها … طلباً لتقبيلي فكان لنهستي

ولدَ الزمانُ الغادرين فما أرى … أمَّ الوفاء سوى المقلَّ المقلتِ

و هزلتُ أن سمنَ اللئامُ وإنما … ذلُّ المطامع حزَّ عزة َ جوعتي

و لكلَّ جسمٍ في النحول بلية ٌ … و بلاءُ جسمي من تفاوتِ همتي

أما على كذبِ الظنون فإنها … صدقتْ أمانٍ في الحسين وبرتِ

المجدُ ألقحَ في السماء سحابة ً … نتجتْ به مطرَ البلاد فعمتِ

أروى على يبس الشفاهِ وبيضتْ … كفاه باردة ً سوادَ الحرة

متهللالا أعدي بخضرة جودهِ … جدبَ الربي من أرضها المغبرة ِ

بالصاحب انفتقتْ لنا ريحُ الصبا … خصبا وغنى الساقُ فوقَ الأيكة ِ

كفلتْ بأولى مجدهِ أيامهُ ال … أخرى فأحيا كلَّ فضلٍ ميتِ

شرفاً بنى عبد الرحيم فإنما … تجنى الثمارُ بقدرِ طيبِ المنبتِ

لكمُ قدامى المجدِ لكن زادكم … هذا الجناحُ تحلقا في الذروة ِ

غدتِ الرياسة ُ منكمُ في واحدٍ … كثرتْ به الأعدادُ لما قلتِ

عطفتْ لكم يدهُ وزمتْ آنفا … شما لغير خشاشهِ ما ذلتِ

لما تقلدها وكانت ناشزاً … ألقتْ عصاها للمقام وقرتِ

موسومة بكمُ فمن تعلقْ بها … دعواهُ يفضحهُ علاطُ الوسمة ِ

نيطتْ عراها منه بابنِ نجيبة ٍ … سهلِ الخطا تحتَ الخطوبِ الصعبة ِ

يقظانَ يلتقطُ الكرى من جفنهِ … نظرُ العواقبِ واتقاءُ العذرة ِ

لا يطمئنُّ على التواكلِ قلبهُ … فيما رعى إن نامَ راعي الثلة ِ

تدجو الأمور وعنده من رأيه … شمس إذا ما جنَّ خطبٌ جلتِ

و يصيبُ مرتجلاً بأول خطرة ٍ … أغراضَ كلَّ مخمر ومبيتِ

تدمى بنانُ النادمين وسنهُ … ملساءُ إثرَ ندامة ٍ لم تنكتِ

ما ضمَّ شملَ الملكِ إلا رأيهُ … بعد انشار شعاعهِ المتشتتِ

حسرَ القذى عن حوضهِ وسقى على … طولِ الصدى فشفى بأولِ شربة ِ

من بعد ما غمز العدا في عودهِ … و استضعفوا قدماً له لم تثبتِ

و لربَّ بادئة ٍ وكانت جذوة ً … كملتْ ضراما بالحسينْ وتمتِ

حاميتَ عنه بصولة ِ المتخمطِ ال … عادي وهدي المستكينِ المخبتِ

و إذا عرى الحزمِ التقتْ علقَ الفتى … بمدى السريع على خطا المتثبتِ

إن الذينَ على مكانك أجلبوا … ضربوا الطلى بصوارم ما سلتِ

طلبوا السماءَ فلا هم ارتفعوا لها … شلَّ الأكف ولا السماءُ انحطتِ

و بودّ ذي القدمِ القطيعة ِ ماشيا … لو أنها سلمتْ عليه وزلتِ

خان السرى ركبَ القلاصِ وسلمتْ … بسطُ الفلاة ِ إلى القروم الجلة ِ

يفديك مرتابٌ بغلطة ِ حظه … سرقَ السيادة َ من خلالِ الفلتة ِ

ما ردَّ يوما عازبٌ من عقله … إلا رأى الدنيا به قد جنتِ

قبضتْ يداه وما يبالي سائلٌ … بخلتْ عليه يدُ امرئٍ أو شلتِ

و أرى الوزارة َ لا يعاصلُ نابها … حاوٍ سواك على اختلاف الرقية ِ

يرجوك ريضها لمتنٍ مزلقٍ … قد قطرتْ فرسانهُ فتردتِ

يشتاق ظهرك صدرَ مجلسها وكم … شكت الصدورُ من الظهورِ وضجتِ

و إذا التفتُّ إلى الأمور رأيتها … مذخورة ً لك من خلالِ تلفتي

فألٌ متى يامنت سانحَ طيرهِ … صدقتْ عياقها بأولِ زجرة ِ

فهناك فاذكرْ لي طريفَ بشارتي … بعلاك واحفظ تالداً من صحبتي

لو شافهَ الصمَّ الجلادَ محدثٌ … عنكم بني عبد الرحيم لأصغتِ

أو عوضتْ بكم السماءُ وقد هوتْ … أنوارها بدلَ النجومِ تسلتِ

الباذلون فلو تصافحُ راحكم … ريحُ الصبا وهي الحيا لاستحيتِ

و القائلون بلاغة ً فلو احتبتْ … أمُّ الفصاحة بينكم لأذمتِ

أنستْ بفاتحة الكتاب شفاهكم … و رزقتمُ ظفرَ الكتابِ المسكتِ

لكمُ انحنى صيدي وأعسلَ حنظلي … للمجتني وتولدتْ حوشيتي

و سجرتموني منصفين مودة ً … و رفادة ً يوميْ رخايَ وشدتي

أعشبتمُ فبطنتُ في مرعاكمُ … و الدهرُ يقنعُ لي بفضلِ الجرة ِ

أدعو وغابَ أبي وقلَّ عشيرتي … فيكون نصركمُ إجابة َ دعوتي

و متى تقيدني الليالي عن مدى … قمتم فأوسعتم إليها خطوتي

عجبَ المديحُ وقد عممتكمُ به … من رجعتي فيه عقيبَ أليتي

حرمته زمنا فكنتم وحدكم … من بينِ منْ حملَ الترابُ تحلتي

هو جوهرٌ ما كلُّ غائصة ٍ له … بالفكر تعلمُ ما مكانُ الدرة ِ

و يصحُّ معناه ويسلمَ لفظهُ … و نظامهُ وهناك باقي العلة ِ

كم خاطبٍ بأعزَّ ما تحوي يدٌ … عذراءَ منه وعرضهُ دونَ ابنتي

و لقد زففتُ لكم كنائنَ خدرهِ … فكرمتمُ صهراً وواليَ عذرة ِ

من كلَّ راكبة ٍ بفضلِ عفافها … و الحسنِ عنقَ العائبِ المتعنتِ

عزتْ فما عثرتْ بغير معوذٍ … بلغاً ولا عطستْ بغير مشمتِ

أمة ٌ لكم بجزيل ما أوليتمُ … و تصانُ عندكمُ صيانَ الحرة ِ

سلمتْ على غررِ الخلاف ولادها … في أمة ٍ وودادها في أمة ِ

مدتْ إلى ساسانَ ناشرَ عرقها … و قضت لها عدنانُ بالعربية ِ

يصغى الحسودُ لها فيشكر أذنهُ … طربا وودَّ لغيظه لو صمتِ

تسري رفيقة َ يومٍ مؤذنٍ … بسعادة ٍ فإذا ألمَّ ألمتِ

تروي لكم عن ذي القرون حديثهُ … قدماً ويحيي نشرها ذا الرمة ِ

أحمدتمُ ماضيَّ في أمثالها … و لئن بقيتُ لتحمدنَّ بقيتي

يديرها الحب – اسما لمنور

يديرها الحب يخلي لعقول طايشة شوق فالقلوب به العشاق عايشة ركبني الموج و طيرني فوق السحاب شربني الفرحة آ يمة فكاس لعذاب يا لالة عليه يا سيدي عليه بو عيون…

قوس – فهد بن فصلا

يا حبيبي حط قوس وحط بعده قوس واكتب اسمك واسرق احبك من شفاهي وابتسم والعب على المسحوب والمنكوس انت في وجهي عن الضيقة وفي جاهي العذارى من جمالك وضعهم محيوس…

جبار – بلقيس

قلبي لما بدو يقسى جبار دمو بارد ما عندو حدا غالي لما بلحظة بياخد هيدا القرار بلغيك بمحيك و بشيلك من بالي انا يمكن قلبي طيب وهيدا عيبي دغري بأمن…

حسب مزاجي – مصطفى الربيعي

مسوي نفسي مغمض ومو شايف … حسب مزاجي معدي ياما سوالف لأن إذا أركز بهاي العالم … يعني أعيش العمر كله خايف ضحكاتي ما جايبها من جيب أحد … لا…

لمحته – عبدالمجيد عبدالله

لمحته و ارتعش قلبي و ضاعت منّي انفاسي ‎عيوني ماهي عيوني ..عَمَتها قوة احساسي أصدّ و مشهده باقي ‎من اللي وقّف الصورة ..و خلاّها على طيفه ‎من اللي سلّمه روحي…

جاكم الرد – أسماء بسيط

انت النفس وكل ما املك من شعور لا ما اصدق في حبيبي وجاكم الرد شوف السما و شلون باين بها النور تشبه علاقتنا و ما لحبنا حد يبقى بقلبي تراه…

استر جروحي – بدر العزي

جيت قلبي في يديني واللي باقي من سنيني قرت بشوفتك عيني خذني ولملم حطامي ضمني واستر جروحي خفف آلامي ونوحي هد خفاقي وروحي جيت لك تايه وضامي بختصرها وبصراحه طلتك…

اعتذر لك – عبدالمجيد عبدالله

كله إلا انت تزعل .. يامدور رضاي أعتذرلك ولا أسأل .. عن وش اخطيت فيه إيه مخطي ونادم .. واعتذر عن خطاي وابشر بكل ما تامر عيونك عليه تبتسم لي…

تبغى عيوني – بدر العزي

لبيك لبى روحك .. ياكلّي تدلل و روحي لك .. مرهونه تبغى عيوني خذها .. يا خلي تفداك روح العاشق .. و عيونه تصحى و تصحى الدنيا .. لعيونك ..…

برضه بتوحشني – أنغام

جربت فراقك مش نافع وماحدش نساني انا قلبي في بعدك بقي عايش بيقاسي وبيعاني انتي اللي بجد وحشتيني وغيابك عني دا علي عيني ب رجوعك روحي حاترجع تاني وأنا برضه…

ادلع عليك – وعد

تدري بي اتدلع عليك عليك بأسوق الدلع اتظاهر ان قلبي نسيك وانت بمزحي تنخدع ربي بحبي مبتليك وقلبي معاكم منشلع يدري بي ان مالك شريك ربي السماوات السبع من كثر…

هي فترة – محمد بن غرمان وفهد بن غرمان

يالله عادي هي فتره وراح تمشي غصب عنا وارجع انا اقوا والوعد بعد سنه لاحيانا ربي راح تدري منهو الاقوا انا كنت اجاملك لين انصدمت بوضعي اللي كان لاسواء والهوا…

ممنوع التجول – راشد الماجد

ش الله بلانا فيه .. والله ابتلشنا .. ملينا من البيوت .. ومنها طفشنا .. يوم التباعد صار .. ما شفنا أي زوار .. كل شي برا البيت .. مره…

ملل حبك – عبدالمجيد عبدالله

ملل حُبك و احتاجك تجددني تغيرني وتحيي شي فيني مات ملل حُبك تعاتبهم تحاسبهم تعدي لي انا بالذات كابر خالف ظنوني. تسلط فكك عنادي اجيك .. إبعد ..اكسر خاطري عادي…

انا المخطي – بندر بن عوير

غلطة عمري حبيته ودللته وواسيته انا المخطي وانا الندمان انا المجني وانا الجاني حزين وتايه وحيران انا من جرح للثاني ابحكي كان ويا ما كان وفات العصر وآواني وحتى اللي…

عاتب ولوم – نانسي عجرم

ماهي كانت تخلص أهي بابتسامة حلوة ورايقة وانسينا العند حبة وسبنا مشاعرنا سايقة أكيد هتسرح لو ثانية في ذكرى حلوة ما بينا أكيد هتلمح في عينيا نظرة حب صادقة عاتب…

نصاب – ماجد المهندس

انته اللي قلبك صاب وانا اللي قلبي تصاب مكنتش اعرف ان فيه في الحب ناس قلبها نصاب لدرجة اني ولاحسيت ولاتخيلت ولاشكيت واستوليت على كل مشاعري عادي فكل هدوء اعصاب…

انت صدمه – عبدالله ال مخلص

كم مره قلت لك ايه احبك واعشقك حب ماهو حب عادي حب عادي وينك اوين الوعود احتري ليتك تعود وانت شخص ماهو عادي ماهو عادي انت عني مبتعد روحت مني…

وشي الحقيقي – شيرين

وبتسألوني أنا مين في دول وأنا بعترفلكوا بالحقيقة خلاص وأقول أنا ده وده وأنا ده وده أنا كل دول وبتسألوني بتسألوني أنا مين في دول وأنا هعترفلكوا بالحقيقة خلاص وأقول…

مليت – أصالة

مليت من كثر الجفا والتباعد واقول ذا حظي وانته نصيبي يا نجم شع النور في الليل صاعد يا كم تخادعني ولا من مجيبي ادميت في خل مدى الدهر جاعد كل…